Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
01
Október
2021
Bratislava

Tretí pilier v číslach a faktoch


Fakty o doplnkovom dôchodkovom sporení

  • V systéme tretieho piliera je takmer 900 000 účastníkov
  • príspevkom zamestnávateľa si v súčasnosti sporí 54 percent zo všetkých účastníkov
  • Rizikové profesie, ktorým zamestnávateľ prispieva povinne, aktuálne predstavujú približne 57 000 účastníkov

  • Od roku 2006 boli vyplatené dávky z doplnkového dôchodkového sporenia vo výške 1,7 miliardy eur
  • Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia boli priznané už viac ako 580 000 účastníkom

  • Hodnota majetku účastníkov v treťom pilieri je takmer tri miliardy eur *
  • Priemerné úspory v treťom pilieri sú vo výške 3 300 eur**
  • Daňový ročný odpočet predstavuje aktuálne 180 eur

Do tretieho piliera vstupujú ľudia bez rozdielu veku, často aj štyridsiatnici a aj päťdesiatnici a profesijná štruktúra je prierezová. Tretí pilier je dobrovoľný, vstúpiť doň môže každý, kto je starší ako 18 rokov kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Sporenie vrátane príspevkov zamestnávateľa je vlastníctvom sporiteľa a tvorí doplnok k štátnemu dôchodku, čím navyšuje štátnu dôchodkovú dávku.

  • V  roku 2020 bolo uzavretých viac ako 67 000 nových účastníckych zmlúv
  • Za prvý polrok 2021 bolo uzavretých 43 000 nových účastníckych zmlúv

Stabilita systému

Dôchodkový systém potrebuje stabilitu, aby dokázal fungovať efektívne a mohol sa rozvíjať. Horizont, v ktorom sa zhodnocujú úspory na dôchodok, je tridsať až štyridsať rokov.

Ochrana účastníkov v treťom pilieri

Na základe európskej smernice IORP II pôsobia DDS ako zamestnanecké dôchodkové spoločnosti, čiže sú oprávnené prijímať v systéme aj príspevky od zamestnávateľov. Smernica tak určuje konkrétne organizačné opatrenia pre vysokú úroveň bezpečnosti a transparentnosti sporenia na dôchodok.

Zo zákona 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení vyplýva množstvo limitov, ktoré určujú kam môžu DDS investovať, navyše sprísnených metodickými usmerneniami NBS. Majetok sporiteľov je oddelený od majetku správcu a fondy majú vlastné účtovníctvo aj závierky.

Zdroje

* Hodnota majetku sporiteľov v treťom pilieri 2 957 225 826,12 eur k 17.9.2021

** Priemerná hodnota majetku účastníka k 31.08.2021 bola 3 328 eur, štatistika ADDS.
Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily