Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
19
Júl
2023
Bratislava

Počet účastníkov v treťom pilieri rastie, najčastejšie vstupujú tridsiatnici


V prvom polroku 2023 uzavrelo zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení 47 761 klientov, takže v medziročnom porovnaní ide o nárast takmer tri percentá. Zamestnávatelia prispeli bezmála polovici účastníkov a priemerná výška príspevku bola viac ako 37 eur mesačne.

Najvyššie zastúpenie pri vstupe do tretieho piliera majú ľudia vo veku od 30 do 49 rokov. Sú to väčšinou zamestnancami s príjmom, ktorý im umožňuje pravidelne investovať do svojho dôchodkového sporenia. Rastie však podiel nových účastníkov vo veku od 20 do 29 rokov, čo naznačuje, že aj mladí ľudia vnímajú sporenie na dôchodok ako potrebnú investíciu.

„Záujem o doplnkové dôchodkové sporenie rastie vo všetkých vekových skupinách, čo je pozitívnym signálom pre budovanie robustného a výkonného tretieho piliera,“ hovorí Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností. „Ľudia si uvedomujú, že pri očakávaní dôstojného dôchodku sa čoraz viac musia spoliehať na seba. Zároveň máme skúsenosť, že príspevok na tretí pilier je dlhodobo vyhľadávaný zamestnanecký benefit.“

Finančné trhy sa v uplynulých mesiacoch dostávajú opäť do pozitívnych čísiel. Návrat k optimizmu signalizujú hlavne indexové fondy, ktoré za prvý polrok 2023 priniesli zhodnotenie viac ako 10 percent. V tejto súvislosti Martin Višňovský pripomína, že tretí pilier je finančný produkt založený na dlhodobé sporenie a fondy nemôžeme posudzovať z krátkodobého hľadiska.

Aj keď tretí pilier kontinuálne rastie, správcovia úspor hovoria o tom, že má ešte stále nevyužitý potenciál. Rovnako je tu významná úloha štátu, ktorý by mal vytvárať motivačné prostredie občanov v budovaní trojpilierového dôchodku, či už cez daňové úľavy účastníkov, ako aj podporou zamestnávateľov.

V treťom pilieri malo k 30. júnu 2023 aktívnu zmluvu viac ako 971 000 účastníkov a hodnota majetku presahuje 3,2 miliardy eur*. Vo výplatnej fáze je viac ako 28-tisíc ľudí, ktorým boli za prvý polrok vyplatené dávky 80 miliónov eur. V uplynulých rokoch vyplatili doplnkové dôchodkové spoločnosti klientom dôchodky vo výške skoro 2 miliardy eur.

Od roku 2023 sa znižujú maximálne odplaty za správu majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, takže v roku 2025 klesnú na maximálne 1 % z priemernej čistej hodnoty majetku. 

*Hodnota majetku v treťom pilieri k 14. 7. 2023 je 3 245 858 207 eur, zdroj www.adds.sk

 

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný. Účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení je možné uzatvoriť od veku 18 rokov počas aktívneho pôsobenia na trhu práce a výška príspevkov je dobrovoľná. Zamestnávatelia môžu zaplatené príspevky zahrnúť do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily