Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Tretí pilier vo svete

Dôchodkový systém bude v blízkom čase čeliť výraznému náporu súvisiacemu s nárastom budúcich dôchodcov na celom svete. Aktuálne nastavenia dôchodkových systémov jednotlivých krajín na takýto stav nie sú pripravené.

Starnutie populácie výrazne prispieva k presunu zodpovednosti za životnú úroveň na dôchodku v plnej alebo čiastočnej miere zo štátu na občana. Preto niektoré krajiny, ktoré už v minulosti čelili výraznému poklesu počtu produktívneho obyvateľstva, museli reagovať komplexnou reformou dôchodkového systému.

Viaceré krajiny, ktoré ich nasledovali, postupne znižujú mieru náhrady zo strany štátu na udržateľnú úroveň.


USA

Dôchodkový systém sa skladá obdobne ako na Slovensku z troch pilierov, pričom dĺžka povinného poistenia v prvom pilieri je (na rozdiel od SR) až 35 rokov pre vznik nároku na náhradu mzdy. Druhý a tretí pilier sú dobrovoľným sporením. A to prostredníctvom zamestnávateľa, kde sú v druhom pilieri zamestnanecké dôchodkové plány, alebo sa tretí pilier realizuje individuálne cez individuálne dôchodkové účty. Viac ako polovica Američanov má príjem len z prvého piliera.

Tretí pilier má len 10 percent pracujúcich napriek tomu, že v Amerike existuje množstvo druhov sporenia tohto typu ako napríklad IRA, Simple IRA, Roth IRA, Traditional IRA alebo asi najznámejší 401 (k), ktorý nesie názov podľa paragrafu, ktorý ho upravuje.

Jednotlivé účty majú rôznu úpravu. Niekde sa dane platia pri vklade, niekde pri výbere, niekde majú vklady definovanú výšku, inde nie. Tento pilier závisí na rozdiel od druhého len od samotného zamestnanca, je to jeho osobný účet, na ktorý si sám prispieva.

ČILE

Od roku 1981 je dôchodkový systém postavený na platení príspevkov na osobné dôchodkové účty. Účty sú zaťažené odvodmi rovnomerne vo výške 10 percent, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca.

Odvody sa odvádzajú inštitúciám nazývaným správcovia dôchodkových fondov (AFP). APF sú si navzájom konkurujúce podniky a zamestnanec si ich môže slobodne vybrať, štát robí len dohľad a garantuje zostatky na sporeniach.

Štát garantuje taktiež minimálnu výšku dôchodku. Zamestnanci taktiež odvádzajú mesačne 1,5 percenta ako poplatok za správu dôchodkov a 0,75 percenta ako poistné za invalidné a pozostalostné poistenie.

Tento systém je taktiež založený na princípe zásluhovosti, ale má aj prvok solidarity, a síce maximálny vymeriavací základ je na úrovni 16 000 USD.

NEMECKO

Nemecko má najprísnejší dôchodkový systém postavený na princípe zásluhovosti, čiže vyšší plat počas pracovného života znamená vyšší dôchodok.

Pre priznanie dôchodku je okrem vyššieho dôchodkového veku 65 až 67 rokov povinný aj čas poistenia aspoň 45 rokov. Náhrada z prvého piliera tvorí až 70 percent dôchodku a tretí pilier tvorí zhruba len 22 percent dôchodku.

Tretí pilier tvoria rôzne formy individuálneho sporenia, za ktoré si plne zodpovedajú sporitelia a sú úplne dobrovoľné.

AUSTRÁLIA

Austrálsky dôchodkový systém je označovaný za jeden z najlepších na svete. Dôchodkový vek je v Austrálii nastavený pre obe pohlavia rovnako na 65 rokov a povinná dĺžka poistenia, aby vznikol nárok na dôchodok, je desať rokov.

Dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch a na systéme solidarity. Náhrada príjmu z prvého piliera tvorí len 26 percent, pričom tento pilier je postavený na princípe krátenia majetku.

Najväčšiu časť dôchodku tvorí druhý pilier – až 74 percent. Na rozdiel od slovenského druhého piliera umožňuje prispievať aj vyšším percentom sociálnych odvodov a je povinný.

Príspevky na tretí pilier sú súkromné sporiace schémy, ktoré sú úplne dobrovoľné. Sú regulované štátom a daňovo zvýhodnené.

ČESKÁ REPUBLIKA

V Českej republike je dôchodkový systém postavený na dvoch pilieroch – z pôvodných troch ostal len povinný priebežný prvý pilier, založený na princípe solidarity, a dobrovoľný fondový tretí pilier.

Tretí pilier je rovnako ako na Slovensku podporovaný zo strany štátu, no na rozdiel od Slovenska ponúka štedrejšie štátne benefity.

Porovnanie podpory doplnkového dôchodkového sporenia na Slovensku a v Česku

Zdroje:

https://www.apscr.cz/grafy/
cmsSiteAttachment.php (bencont.sk)

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily