Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Asociácia DDS

Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností je právnym nástupcom Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní, ktorá bola založená na základe zmluvy dňa 21.12.1999 ako dobrovoľné združenie právnických osôb.

Predmetom činnosti je ochrana záujmov doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré vznikli transformáciou doplnkových dôchodkových poisťovní na akciové spoločnosti podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Asociácia DDS presadzuje spoločné záujmy členov, vytvára a posudzuje možnosti zabezpečenia práv účastníkov a nárokov príjemcov dávok doplnkových dôchodkových spoločností. Združenie má štyroch členov.

Stanovy Etický kódex

Prezídium a výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ

Ivan Švejna 


Prezident

Mgr. Martin Višňovský
NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s.


Viceprezident

Ing. Peter Socha
UNIQA, d.d.s., a.s.


Členovia

JUDr. Marián Melichárek
STABILITA, d. d. s., a. s.

Mgr. Marek Prokopec
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s.


Sídlo Asociácie DDS

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Kontakt info@adds.sk

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily