Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
21
Február
2024
Bratislava

Nižšie poplatky aj vysoké zhodnotenie v treťom pilieri


Tretí pilier každým rokom silnie. V roku 2023 bolo uzavretých 86 788 zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení a hodnota majetku v treťom pilieri presiahla 3,5 miliardy eur*.

V medziročnom porovnaní sa počet zmlúv v roku 2023 v treťom pilieri zvýšil o tri percentá a úspory narástli o viac ako 20 percent. K zvýšeniu objemu majetku prispeli vklady účastníkov a zamestnávateľov, ale najmä medziročné zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov.

Do tretieho piliera vstupujú predovšetkým ľudia vo veku medzi 24 až 39 rokmi. „Čas je v tomto prípade rozhodujúci – čím skôr začne účastník sporiť, tým vyšší bude jeho dôchodok,“ upozorňuje Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností. 

V roku 2023 zamestnávatelia prispievali zamestnancom v priemere 38,26 eura mesačne. Pripomeňme, že zamestnávatelia si môžu zaplatené príspevky zahrnúť do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca.

Účastníci si prispievali sumou v priemere 22,60 eura mesačne. Zamestnanci môžu vo svojom ročnom zúčtovaní požiadať o zníženie daňového základu do výšky 180 eur z vynaložených príspevkov.

Tretí pilier je výnimočný tým, že ide o živý systém, kde si účastníci sporia aj poberajú dávky. Celkový počet presahuje 992-tisíc účastníkov, pričom viac ako 30-tisíc klientov už poberá dôchodkové dávky. V roku 2023 vyplatili doplnkové dôchodkové spoločnosti dávky v sume 152 miliónov eur, čo je takmer o 14 percent viac ako v predchádzajúcom roku.

Úspechy finančných trhov v roku 2023 znamenali zhodnotenie úspor v správe všetkých doplnkových dôchodkových spoločností. Najlepšie sa darilo indexovým fondom, ktoré si pripísali 15 až 19 percent*, čo prevyšuje priemerný očakávaný ročný výnos.

Vyšším úsporám klientov pomáha aj zníženie maximálnych odplát za správu majetku. Zatiaľ čo v roku 2022 to bolo  1,20 %, v roku 2024 sú odplaty už iba 1,05 % z priemernej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

„V ostatných piatich rokov zaznamenal tretí pilier iba jeden zlý rok, čo dokazuje, že na investovanie sa treba pozerať z dlhodobého hľadiska,“ podčiarkuje Martin Višňovský. Za prvých šesť týždňov v roku 2024 narástli úspory o ďalších 78,9 miliónov eur.

Po znížení odvodu do druhého piliera od roku 2024 je tretí pilier ešte významnejší pre slovenský dôchodkový systém. Podieľa sa na rozložení rizík pri výplate budúcich dôchodkov v kontexte blížiacej sa demografickej krízy, ktoré ohrozuje priebežný prvý pilier. Význam tretieho piliera ako alternatívneho dôchodkového zdroja rastie každým rokom.

 

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný. Účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý občan od 18 rokov kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Pre rizikové profesie je účasť v treťom pilieri povinná.

* Zhodnotenie fondov k 29. 12. 2023, zdroj www.adds.sk

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily