Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
17
Január
2023
Bratislava

Tretí pilier si pre sporenie na dôchodok vyberá čoraz viac ľudí


Zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2022 uzavrelo 84 667 ľudí, čo predstavuje v medziročnom porovnaní rast nových účastníckych zmlúv o takmer 5 percent.

Vo fázach sporenia a vyplácania dávok je v systéme 948 281 účastníkov a hodnota majetku v treťom pilieri ku koncu roka 2022 bola 2 927 491 885 eur.

„Aj napriek tomu, že rok 2022 bol z pohľadu vývoja na finančných trhoch náročný, zaznamenávame opätovne nárast počtu nových účastníkov. Tretí pilier je už 25 rokov spojený so stabilitou, spoľahlivosťou aj ďalšími výhodami, ako sú zamestnávateľské príspevky a daňovo-odvodové zvýhodnenia,“ konštatuje Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).

V roku 2022 prispeli zamestnávatelia príspevkami takmer polovici účastníkov, čo potvrdzuje pozíciu doplnkového dôchodkového sporenia ako stabilného zamestnaneckého benefitu. Zamestnávatelia si zaplatené príspevky môžu zahrnúť do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca. Priemerný príspevok zamestnávateľa bol v roku 2022 približne 36 eur mesačne. V treťom pilieri je viac ako 59-tisíc zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorým zamestnávateľ povinne prispieva najmenej v sume dvoch percent z ich vymeriavacieho základu.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti zároveň komplexne zabezpečujú výplatnú fázu dôchodkov. Vo výplatnej fáze je aktuálne viac ako 27-tisíc ľudí a v roku im 2022 boli vyplatené dávky v objeme 131 346 612 eur. Za uplynulé roky tak doplnkové dôchodkové spoločnosti vyplatili klientom dôchodky vo výške 1,9 miliardy eur.

Dobrou správou pre účastníkov v treťom pilieri je aj postupné znižovanie maximálnych odplát za správu majetku v doplnkových fondoch. Poplatky do roku 2025 klesnú na 1 % a doplnkové dôchodkové sporenie bude ešte výhodnejšie.

Martin Višňovský v tomto prípade však upozorňuje: „Atraktivita doplnkového dôchodkového sporenia nie je o desatinách percenta na poplatkoch. Zmysel tretieho piliera je v koncepčnej podpore štátu s cieľom vytvorenia silného systému, ktorý bude motivovať na vstup nových zamestnancov aj zamestnávateľov a podporí tak sociálnu stabilitu štátu.“

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný, účastníkom sa môže stať každý od 18 rokov veku kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Úspory sú vlastníctvom účastníka a vyplácanie dávok tak zvyšuje štátny dôchodok.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily