Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
19
Júl
2022
Bratislava

Tretí pilier sa posilňuje počtom účastníkov


Počet účastníkov v treťom pilieri k 30. júnu 2022 tak dosiahol takmer 930-tisíc a aktuálne spravovaný majetok účastníkov je vyše 2,8 miliardy eur.

Zamestnávatelia prispeli v prvom polroku 2022 príspevkami do tretieho piliera takmer pol miliónu zamestnancom, čo potvrdzuje doplnkové dôchodkové sporenie ako obľúbený a stabilný zamestnanecký benefit. Priemerný zamestnávateľský príspevok predstavoval viac ako 35 eur mesačne.   

Zamestnávatelia si zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov môžu zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca.

„Aj keď vstup do tretieho piliera je možný súčasne so vstupom na trh práce, je pozoruhodné, že mimoriadny záujem majú najmä ľudia po štyridsiatke. Uvedomujú si už blížiace sa finále aktívnej účasti na trhu práce a sú zodpovední najmä voči sebe,“ hodnotí prvý polrok tretieho piliera Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností.

V treťom pilieri si aktuálne sporí aj viac ako 57-tisíc zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorým povinne prispieva ich zamestnávateľ najmenej vo výške dve percentá z ich vymeriavacieho základu. V prvom polroku 2022 to bolo v priemere mesačne takmer 44 eur pre jedného zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce. Takzvaní rizikári majú následne nárok na poberanie dôchodku z tretieho piliera v nižšom veku ako kompenzáciu za prácu v rizikovom prostredí.

Účastníci, ktorí uzatvorili zmluvu od roku 2014 alebo prestúpili na zákonné podmienky výplaty dávok, môžu naďalej využívať daňovú úľavu na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 180 eur ročne.

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný, vstúpiť doň môže každý vo veku od 18 rokov, a to kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Úspory sú vlastníctvom účastníka a zvyšujú tak štátny dôchodok. Od roku 2006 už boli vyplatené dávky z doplnkového dôchodkového sporenia vo výške 1,7 miliardy eur.

***

Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností je právnym nástupcom Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní založenej 21. 12. 1999 ako dobrovoľné združenie právnických osôb. Asociácia DDS presadzuje spoločné záujmy členov, vytvára a posudzuje možnosti zabezpečenia práv účastníkov a nárokov príjemcov dávok doplnkových dôchodkových spoločností. Členmi sú Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, d.d.s., a.s., NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., STABILITA, d.d.s., a.s., UNIQA d.d.s., a.s.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily