Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
03
Október
2021
Bratislava

Správcovia úspor: Sme si vedomí zodpovednosti za budúce dôchodky


Bratislava 3. októbra 2021  

Nová dôchodková legislatíva na dlhé roky určí budúcnosť miliónov obyvateľov Slovenska.

„Zhodujeme sa na tom, že Slovensko potrebuje moderný a stabilný dôchodkový systém, a preto diskutujme o tom, aké parametre má mať. Sporenie na dôchodok presahuje volebné obdobia, preto by diskusia mala byť odborná a faktografická,“ deklarujú Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) a Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).

Tretí pilier rastie, naberá na sile a budúcnosti bude mať čoraz dôležitejšiu úlohu. Už dnes má takmer 900-tisíc účastníkov, spravuje úspory v hodnote takmer troch miliárd eur a dávky z neho poberá už 580-tisíc dôchodcov. Na dôležitosti podpory doplnkového sporenia na dôchodok sa zhodujú správcovia úspor, zamestnávatelia, zamestnanci aj rezort práce.

„Pre zlepšenie aktuálneho stavu je potrebná diskusia a konsenzus všetkých zainteresovaných, keďže len stabilita systému zvýši dôveru účastníkov a ochotu sporiť si v ňom na dôchodok,“ pripomína Martin Višňovský, prezident Prezídia Asociácie DDS.

K aktuálnemu návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložených viac ako 430 pripomienok, z toho až 238 zásadných. Množstvo pripomienok odzrkadľuje skutočnosť, že návrhu nepredchádzala dostatočná diskusia, dokonca ani s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií SR či so sociálnymi partnermi. Za zásadné problémy návrhu zákona považujú pripomienkujúci nedostatočnú bezpečnosť nového systému, pokrivkávajúcu ochranu účastníkov či celkové nekoncepčné nastavenie systému.  

DÔCHODKY

HYBRIDNÉ DISKUSNÉ FÓRUM

Záznam z konferencie 1. 10. 2021

***

Dôchodkový systém dospel k potrebe zmeny. Ktoré zmeny sú kľúčové?

  • Boris Ažaltovič, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ján Tóth, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
  • Ivan Švejna, výkonný riaditeľ Asociácie DSS a Asociácie DDS

***

Tretí pilier. Čím ďalej, tým silnejší

  • Marta Brodzianska, členka Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR a predsedníčka Integrovaného odborového zväzu
  • Jana Polakovičová Kolesárová, generálna riaditeľka Sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR 
  • Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 
  • Martin Višňovský, prezident Prezídia Asociácia DDS

***

Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností je právnym nástupcom Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní založenej 21. 12. 1999 ako dobrovoľné združenie právnických osôb. Asociácia DDS presadzuje spoločné záujmy členov, vytvára a posudzuje možnosti zabezpečenia práv účastníkov a nárokov príjemcov dávok doplnkových dôchodkových spoločností. Členmi sú Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, d. d. s., a. s., NN Tatry – Sympatia, d. d. s., a. s., STABILITA, d. d. s., a. s., UNIQA d. d. s., a. s.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily