Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
30
September
2021
Bratislava

Sme za právo na dôstojný dôchodok. A to dôstojným spôsobom, k čomu patrí aj diskusia


Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností kladne hodnotí prístup Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí SR, ktoré prezentuje myšlienku zvýšenia podpory dobrovoľného sporenia na dôchodok.

Aktuálne prezentovaný návrh rezortu práce však považujeme za nešťastné riešenie, ktoré nebolo diskutované s doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, aby sme takto zúročili v prospech budúcich dôchodcov najlepšie skúsenosti zo správy dôchodkových úspor za vyše dve desaťročia a subjekty, ktoré sa k nám férovo pripoja, radi privítame.

Návrh zákona vo forme, ako bol prezentovaný, zbytočne vytvára dvojkoľajnosť a triešti prostriedky, ktoré by mohli byť investované do zlepšenia existujúceho systému a vytvára predpoklady na vytváranie ďalších systémov.

Na jednej strane môže liberalizácia systému priniesť nové nápady ako uchopiť zodpovednosť jednotlivcov za dôchodky, na druhej strane treba mať neustále na zreteli stabilitu a bezpečnosť a transparentnosť systému, ktorý nemá prežiť štyri alebo osem rokov, ale celý pracovný život človeka.

Asociácia DDS považuje za zavádzajúce a nepodložené tvrdenie, že tento návrh pozdvihne mieru dobrovoľného sporenia na dôchodok len z dôvodu rozšírenia skupiny  možných poskytovateľov. Zároveň varuje, že ide o nekoncepčné riešenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť systém dobrovoľného sporenia na dôchodok.

Dlhodobo žiadame konštruktívnu diskusiu s rezortom práce, aby sme vedeli efektívne obhajovať záujmy takmer 900-tisíc klientov a pomôcť im ako aj budúcim dôchodcom na  Slovensku dôstojne prežiť dôchodok.

Správcovia úspor v treťom pilieri preto neustále upozorňujú na pokles miery náhrady zo základného systému a posilnenie potreby dobrovoľného sporenia na dôchodok.

Prvý a druhý pilier spoločne tvoria základný dôchodkový systém. Doplnkovú časť dôchodkového systému tvorí doplnkové dôchodkové sporenie - tretí pilier. Predstavuje dobrovoľný systém postavený na účasti zamestnanca a prípadnom príspevku jeho zamestnávateľa. Štát tým prenáša časť zodpovednosti za životnú úroveň počas poberania dôchodku na svojich občanov a motivuje ich k tomu aj formou daňových úľav.

Tretí pilier je dobrovoľný, vstúpiť doň môže každý, kto je starší ako 18 rokov kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Sporenie vrátane príspevkov zamestnávateľa je vlastníctvom sporiteľa a tvorí doplnok k štátnemu dôchodku, čím navyšuje štátnu dôchodkovú dávku.

Kontakt pre médiá Martin Višňovský prezident Prezídia ADDS 

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily