Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
05
Máj
2022
Bratislava

Fakty o doplnkovom dôchodkovom sporení


Tretí pilier je dobrovoľný, vstúpiť doň môže každý občan od 18 rokov kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce.
***
 • V systéme tretieho piliera je viac ako 916 000 účastníkov
 • Hodnota majetku účastníkov v treťom pilieri je viac ako tri miliardy eur *
 • Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia boli priznané už viac ako 600 000 účastníkom
 • Od roku 2006 boli vyplatené dávky v objeme 1,78 miliardy eur

Do tretieho piliera vstupujú ľudia bez rozdielu veku, často aj štyridsiatnici a päťdesiatnici a profesijná štruktúra je prierezová.

 • Priemerné úspory v treťom pilieri sú takmer 3 300 eur**

Sporenie vrátane príspevkov zamestnávateľa je vlastníctvom účastníka a tvorí doplnok k štátnemu dôchodku, čím navyšuje celkový príjem účastníka na dôchodku.

 • príspevkom zamestnávateľa si v súčasnosti sporí viac ako 52 percent účastníkov
 • Rizikové profesie, ktorým zamestnávateľ prispieva povinne, aktuálne predstavujú približne 55 000 účastníkov
 • Daňový ročný odpočet v roku 2022 predstavuje 180 eur

Stabilita systému

Dôchodkový systém potrebuje stabilitu, aby dokázal fungovať efektívne a mohol sa rozvíjať. Horizont, v ktorom sa zhodnocujú úspory na dôchodok, je tridsať až štyridsať rokov.

 • V roku 2021 bolo uzavretých viac ako 82 000 nových účastníckych zmlúv
 • Medziročný nárast počtu uzavretých zmlúv 2020/2021 je 23 percent
 • Za prvý kvartál 2022 bolo uzavretých takmer 25 000 nových účastníckych zmlúv

Ochrana účastníkov v treťom pilieri

Na základe európskej smernice IORP II pôsobia DDS ako zamestnanecké dôchodkové spoločnosti, čiže sú oprávnené prijímať v systéme aj príspevky od zamestnávateľov. Smernica tak určuje konkrétne organizačné opatrenia pre vysokú úroveň bezpečnosti a transparentnosti sporenia na dôchodok.

Zo zákona 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení vyplýva množstvo limitov v oblasti investovania DDS, ktoré spolu s dohľadom Národnej banky Slovenska vytvárajú rámec na bezpečné zhodnocovanie prostriedkov účastníkov. . Majetok sporiteľov je oddelený od majetku správcu a fondy majú vlastné účtovníctvo aj závierky.

Zdroje

* Hodnota majetku sporiteľov v treťom pilieri 3 007 040 350 eur k 1.4.2022

** Priemerná hodnota majetku účastníka k 1.4.2022 bola 3 281,16 eur, štatistika ADDS

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily